Saga van de cultuurbesparingen: de afloop

De cultuursector stond de voorbije maanden hoog op de politieke agenda. Normaal gezien zou ik dat enorm toejuichen, maar in dit geval ging het jammer genoeg over een grote bezorgdheid. In de commissie Cultuur van het Vlaams Parlement hield ik mijn hart vast voor een goede afloop van de zware aangekondigde besparing op de kunstprojecten met maar liefst 60%.

Het kunstenlandschap is een drietrapsraket: het gaat om de grote huizen die moeten excelleren, middelgrote instellingen die zorgen voor de dynamiek en daarrond circuleren de projecten. Het is een precair ecosysteem dat elkaar in stand houdt. De projecten zijn de humus, waarin elk toekomstig succes ontkiemt. Na de toelichting van de beleidsnota cultuur sprak ik dan ook mijn bezorgdheid uit over de besparing van 60% op de projectsubsidies, waarbij je dat hele ecosysteem onderuithaalt.

Na dit duidelijk gemaakt te hebben aan de minister-president reikte die de hand uit om een goede oplossing te zoeken, waarbij we nog steeds een begroting in evenwicht bereiken en de projecten niet zo zwaar moeten inleveren. De minister-president akkoord met mijn voorstel om het beschikbare bedrag volledig te gebruiken voor de 1ste ronde en bij begrotingscontrole op zoek te gaan naar middelen voor de 2de ronde.

Dit is een mooie overwinning voor de sector, waar ik alvast op zal klinken tijdens de komende feestdagen!

Deze legislatuur staat er trouwens ook nog een wijziging van het Kunstendecreet op het programma. Deze wijziging wordt ongetwijfeld een interessante denkoefening waarmee we nog meer de dynamiek van het ecosysteem moeten versterken.

Terug naar nieuwsbrief