Over Gentse Mobiliteitsdossiers

Vanuit het Vlaams Parlement hou ik een vinger aan de pols over belangrijke mobiliteitsdossiers die Gent aanbelangen. Zo stelde ik bijvoorbeeld vragen aan de Vlaams minister van mobiliteit Lydia Peeters (Open VLD) over de nieuwe Meulestedebrug, de verbreding van de Antoon Catriestraat en de spoorverbinding tussen Gent en Terneuzen.

Een nieuwe Meulestedebrug

De Meulestedebrug dateert van de jaren vijftig en is al lang versleten. Ze wordt afgebroken en vervangen door een nieuwe, bredere brug. Het dossier rond de nieuwe Meulestedebrug sleepte reeds lang aan, dus vroeg ik naar een stand van zaken bij de minister. Zo ben ik te weten gekomen dat de kostprijs voor de nieuwe Meulestedebrug is opgelopen tot 25 miljoen euro. Het contract voor de bouw van de nieuwe brug is nu in voorbereiding en de start van de werken wordt voorzien in 2021. In tussentijd vinden er herstellingswerken plaats aan de oude brug, waarbij de brug afgesloten zal zijn voor alle verkeer van 27 april t.e.m. 25 mei 2020. Die periode zal er een wegomlegging via de R4 zijn.

Een veiliger Antoon Catriestraat

Ook het dossier van de heraanleg van de Antoon Catriestraat in Drongen is al enkele jaren oud. Daarbij is het de bedoeling dat er een volledige heraanleg komt van de rijweg met vrijliggende, veilige en comfortabele fietspaden en gescheiden riolering. De Antoon Catriestraat wordt gezien als één van de meest onveilige straten in Drongen voor fietsers, dus dit is een bijzonder belangrijk dossier voor de regio. Het is door de vele onteigeningen die moeten gebeuren dat dit zo lang aansleept. Er wordt voorzien dat de werken kunnen aanvangen in 2020, opdat de Antoon Catriestraat veilig is in 2024.

Met de trein naar… Terneuzen

De verbindingen over het water tussen Gent en Terneuzen zijn zeer goed. De verbinding per spoor en in het bijzonder het personenvervoer is dat veel minder. In 2013 werd wel al beslist om lijn 204 tussen Gent en Zelzate op te nemen in de lijst met Vlaamse spoorprioriteiten. Dankzij een Vlaamse cofinanciering werden die nu ook opgenomen in het meerjarenplan van de NMBS en Infrabel. Een goede zaak bijvoorbeeld voor North Sea Port, de derde belangrijkste haven in Europa die ongeveer 100.000 mensen te werk stelt. Het is dan ook belangrijk dat er in personen- en goederenvervoer voorzien wordt. We wachten hieromtrent de resultaten van de lopende studies af.

Later meer over…

Ik zal als lid van de commissie Mobiliteit de Gentse dossiers nauwlettend in het oog blijven houden. Zo stelde ik ook reeds een vraag over de ondertunneling van de Dampoort. Ook op het programma staat een mondelinge vraag aan de minister over het proefproject van De Lijn met elektrische bussen. Ik ben alvast benieuwd naar de antwoorden en uiteraard hou ik jullie verder op de hoogte.

Terug naar nieuwsbrief