Waanzinnig bezorgd over besparingen cultuur

Tijdens de commissie Cultuur van 14 november 2019 lichtte Minister-president Jambon zijn beleidsnota Cultuur toe. Na de eerste heftige reacties op de besparingen werd deze bespreking uiteraard met argusogen bekeken. In het bijzonder ging het daarbij over de besparing van 60% op de projectsubsidies Kunsten. 

Het kunstenlandschap is een drietrapsraket: enerzijds de grote huizen die moeten excelleren, anderzijds de middelgrote instellingen die zorgen voor de dynamiek en daarrond circuleren de projecten. Het is een precair ecosysteem dat elkaar in stand houdt. De projecten zijn de humus, waarin elk toekomstig succes ontkiemt, waar het creatieve ontstaat, waar kruisverbindingen mogelijk zijn. Ik ben heel bezorgd over de geplande besparing van 60%, en ik heb dat ook duidelijk gemaakt aan de minister-president. Tijdens de commissie verraste Jambon ons met de stelling dat hij de besparingen wil herbekijken. Dat is een zeer goede zaak, ik hoop dat we een goede oplossing vinden waarbij de algemene besparingsdoelstelling wordt gehaald en de projecten niet zo zwaar moeten inleveren.

Terug naar nieuwsbrief