Werken er wel voldoende vrouwen op de kabinetten?

Ik startte mijn carrière als medewerkster op politieke kabinetten, eerst bij Fientje Moerman, later werd Sas van Rouveroij mijn chef, en ten slotte werd ik adjunct-kabinetschef bij Sven Gatz. De afgelopen vijftien jaar moest ik telkens de vaststelling maken dat vrouwen fel ondervertegenwoordigd zijn in de leidinggevende functies. De kabinetten zijn wel fifty-fifty samengesteld, maar de kabinetschefs zijn meestal mannen, de secretariaten worden “bemand” door vrouwen.

Dit is spijtig genoeg ook het geval bij de nieuwe Vlaamse regering. Slechts 3 op de 12 kabinetschefs zijn vrouwen. Daarenboven is het al schrijnend te noemen dat de regering slechts bestaat uit één derde vrouwelijke ministers. In het kader van gelijke kansen en evenredige vertegenwoordiging op de arbeidsmarkt is het zo belangrijk een goed signaal te geven, de politiek heeft immers een voorbeeldfunctie.

Terug naar nieuwsbrief