Stephanie D'Hose

Het Vlaams Noodfonds, dicht de mazen van het netů

In mijn laatste nieuwsbrief berichtte ik nog over hoe de cultuursector op 12 mei 2020 aan de alarmbel trok via een open brief aan premier Wilmès. Daarover heb ik toen minister-president Jambon op de rooster gelegd in het Vlaams Parlement. De genomen corona-maatregelen bereiken vele individuele kunstenaars niet en dat is een groot probleem. Het gaat om hardwerkende Vlamingen die niet aan de reddingsboeien geraken en dreigen te verzuipen.

Het aangekondigde Vlaamse Noodfonds kon een oplossing bieden. Die werd echter aangekondigd als een fonds van 200 miljoen euro, voor cultuur maar ook voor sport, jeugd, toerisme, onderwijs, mobiliteit én sierteelt. Bovendien zou het fonds enkel openstaan voor de gesubsidieerde huizen binnen de cultuursector. Ik pleitte ervoor om net de niet-gesubsidieerde organisaties uit de sector, zij die jaar na jaar zo hun best doen om zonder subsidies te kunnen bestaan, ook toegang te geven tot financiële ondersteuning, want deze crisis zorgt voor ongeziene overmacht. Onderscheid maken tussen wel of geen subsidies krijgen, helpt ons niet verder.

We hebben er even op moeten wachten, maar vandaag heeft de Vlaamse Regering gecommuniceerd over de invulling van het Vlaams Noodfonds. Het voelde bijna een beetje aan als een verjaardagscadeau, de Vlaamse regering heeft geluisterd en gaat in op mijn vraag om ook de niet-gesubsidieerde cultuursector toegang te geven tot het noodfonds. Zo komt er ook ondersteuning voor de meest kwetsbaren, individuele artiesten die geen subsidies krijgen, freelancers die met dagcontracten werken, muzikanten die leven van hun optredens en hun héle zomerseizoen - het grootste deel van hun jaarinkomsten - kwijt zijn.

Het Vlaamse Noodfonds werd bovendien opgetrokken van 200 naar 300 miljoen euro. Daaruit kan de cultuursector aanspraak maken op een substantieel bedrag:

  • 65 miljoen euro gaat naar rechtstreekse steun aan de cultuursector

  • een bedrag van ongeveer 87 miljoen euro gaat naar Steden en Gemeenten om hun sport-, cultuur- en jeugdverenigingen te ondersteunen. Daarvan zou naar verwachting nog eens 20 miljoen euro naar lokale cultuurbeleving gaan. Bekijk in bijgaand document de verdeling van deze middelen per gemeente.

Met het noodfonds komt de Vlaamse Regering tegemoet aan de noodkreet van de Vlaamse Cultuursector, die vaak tussen de mazen van het net vielen van de bazooka aan steunmaatregelen op de verschillende beleidsniveaus.

Terug naar nieuwsbrief