Stephanie D'Hose

Noodfonds to the rescue

Vanuit de politiek proberen we iedereen zo veel mogelijk door deze crisis te loodsen. En zo als eerder gesteld pogen we daarbij zoveel als mogelijk de mazen van het net te dichten. Zo is het Noodfonds er voor de cultuursector. Door hun manier van flexwerken vallen individuele kunstenaars en freelancers vaak uit de boot van de andere steunmaatregelen. De cultuursector is tegelijkertijd één van de hardst getroffen sectoren.

Die noodkreet heb ik van bij het begin overgebracht aan de regering… en die regering heeft geluisterd. Bovendien werd daarbij ingegaan op mijn vraag om ook de niet-gesubsidieerde cultuursector toegang te geven tot het noodfonds!

Het Vlaams Corona-Noodfonds werd initieel aangekondigd als een pakket van 200 miljoen euro. Dit werd opgetrokken naar een 300 miljoen euro. Daarvan is 65 miljoen euro rechtstreekse steun aan de cultuursector. En gaat een bedrag van ongeveer 87 miljoen euro via de lokale besturen naar sport-, cultuur- en jeugdverenigingen. Voor Gent komt dat neer op een bedrag van 3,5 miljoen euro.

Bekijk hier het samenvattend filmpje van hoe ik dit heb aangekaart bij minister Jambon.

Terug naar nieuwsbrief