Stephanie D'Hose

De Interparlementaire Unie: 179 parlementen, amper vrouwen

Een heel belangrijk onderdeel van mijn werk als Senaatsvoorzitter is samenwerken met de 271 andere parlementen uit alle landen van de wereld. Later dit jaar ga ik daarvoor, als het mag, naar Wenen. Een woordje uitleg daarover.

Er bestaan heel wat vormen van internationale samenwerking tussen parlementen. België is bijvoorbeeld lid van het Beneluxparlement, waar Nederlandse, Luxemburgse en Belgische parlementsleden rond de tafel zitten. Ook Europees bestaan zo’n netwerken. Maar één van de grootste en meest impactvolle is zonder twijfel de Inter-Parliamentary Union.

De IPU is een globale organisatie van nationale parlementen die al bestaat sinds 1889. Het netwerk van 179 parlementen spant zich onder de slogan “For democracy. For everyone.” in om een wereld te creëren waar ieders stem gehoord wordt, waar parlementen ten dienste van de mensen staan en zorgen voor vrede en vooruitgang. Sterke instellingen, jongerenemancipatie, mensenrechten, gendergelijkheid en duurzaamheid staan centraal in de politieke dialoog die men er voert.

Er wordt ook dicht samengewerkt met de Verenigde Naties: de IPU houdt debatten en brengt nationale parlementsvoorzitters geregeld samen in de Algemene Vergadering van de VN om internationale afspraken naar nationale parlementen te brengen, én de nationale volksvertegenwoordiging een stem in het internationale debat te geven. Een nobel streven, toch?

Daar ben ook ik volop mee bezig: vandaag zat ik voor het eerst samen met een voorbereidend comité naar aanleiding van een vijfjaarlijkse conferentie van parlementsvoorzitters, later dit jaar in Wenen. Alle parlementsvoorzitters van over de hele wereld, 271 voorzitters, worden daarop uitgenodigd! Een belangrijk thema dit jaar is de ondervertegenwoordiging van vrouwen in de politiek. Wist je dat er naast België maar drie landen in de hele wereld zijn waar de Eerste Kamer en de Tweede Kamer allebei een vrouwelijke voorzitter hebben? Slechts een vijfde van de parlementen wordt door een vrouw voorgezeten. Politiek blijft een mannenwereld…

Daarom zullen we in Wenen ook een top met vrouwelijke parlementsvoorzitters hebben, om te bespreken hoe we vrouwen in de politiek de plaats kunnen geven die ze verdienen!

Terug naar nieuwsbrief