Stephanie D'Hose

De Lijn vervoerde vorig jaar gemiddeld 62% minder mensen dan in 2019

Ik stelde een vraag aan minister Lydia Peeters over het gebruik van het openbaar vervoer de afgelopen maanden. Wat blijkt: de Vlaming liet tijdens de coronacrisis massaal de wagen staan en nam minder het openbaar vervoer, terwijl het fietsgebruik piekte. Zo vervoerde De Lijn van maart tot december 2020 gemiddeld 62 procent minder reizigers dan tijdens diezelfde maanden het jaar ervoor.

Hopelijk zien we de reizigersaantallen na de coronacrisis opnieuw normaliseren en liefst aangroeien. Drastisch minder fileleed en meer fietsgebruik zijn twee mooie gevolgen van deze crisis. Maar minder openbaar vervoergebruik is dat niet. We moeten de huidige crisis aangrijpen om de omslag naar een duurzamere mobiliteit te versnellen.

Sinds de start van de coronacrisis kende openbaarvervoermaatschappij De Lijn een sterke terugval in reizigersaantallen. Dit is steeds gerelateerd aan de geldende maatregelen in de betrokken periode (lockdown, thuiswerk, scholen, horeca en winkels die gesloten waren, enzovoorts). Van maart tot december 2019 namen elke maand gemiddeld 20.572.722 mensen de bus. Vorig jaar waren dat tijdens diezelfde periode nog gemiddeld 7.755.133 individuen per maand.

Onderstaande tabel toont het aantal mensen dat zich verplaatste met een ticket of een abonnement. Dit zijn geen totale aantallen aangezien niet iedereen zijn vervoersbewijs scant.

Daarnaast valt ook de enorme impact van de verkeersafname op onze structurele files op. Tijdens de eerste lockdown van 2020 stelde het Verkeerscentrum afnames vast van meer dan 90 procent tegenover 2019. Ook later in 2020 – buiten enkele uitschieters in de maand juli – bleven de cijfers gevoelig onder die van het jaar ervoor en tijdens de tweede lockdown van 2020 tekende het Verkeerscentrum afnames op van circa 75 procent tegenover 2019.

Tot slot is er ook positief nieuws. De gegevens van het Agentschap Wegen en Verkeer over de fietstelpaal in Machelen tonen aan dat er daar een pak meer gefietst werd in het coronajaar 2020 dan in het jaar voordien. Vooral de maanden april (+89 procent) en mei (+76 procent) staken er met kop en schouders bovenuit.

In de pers zei ik daarover: “Never waste a good crisis. Al jaren proberen we het fileleed de kop in te drukken. Tijdens de coronacrisis is ons dat allemaal samen gelukt. Er waren minder wagens op de baan en meer mensen op de fiets. Hopelijk herinnert het merendeel van de mensen zich ook na deze crisis dat er alternatieven zijn voor de dagelijkse stilstand op onze wegen. Thuiswerk en pendelen met de fiets moeten we dan ook blijven promoten als gezonde en duurzame alternatieven voor de wagen. Flexibiliteit bij werkgevers en een forse uitbreiding van de fietsinfrastructuur staan nu bovenaan de agenda. Dat is waar ze thuishoren.”

Lees hier ook het artikel dat in Het Laatste Nieuws verscheen.

Terug naar nieuwsbrief