Stephanie D'Hose

Genderbewust parlement

Op Internationale Vrouwendag kondigden Kamervoorzitster Eliane Tillieux en ikzelf een traject aan, waarbij we van het Belgisch Parlement één van de meest genderbewuste parlementen van Europa willen maken tegen 2030. We deden dat met een dubbelinterview, waarvan je het verslag kan lezen in De Zondag en het Franstalige L’avenir.

 

Voor het personeel, de politieke medewerkers en de verkozen leden van het Parlement zou het niet mogen uitmaken of je vrouw of man bent: iedereen verdient gelijke kansen. Lees hier meer.

Terug naar nieuwsbrief